Politike repozitorija

Sadržaj

Politika metapodataka
Politika podataka
Politika sadržaja
Politika pohrane
Politika očuvanja

Politika metapodataka

 1. Metapodaci su licencirani pod CC0 licencijom, osim za adrese e-pošte i sljedeće osobne identifikatore: OIB, JMBG, JMBAG.
 2. Svi metapodaci izloženi putem OAI-PMH mogu se harvestirati. Poželjno je navođenje naziva repozitorija.

Politika podataka

 1. Politika podataka (korištenje i ponovna uporaba digitalnih objekata): Korištenje i ponovna uporaba podliježu licenciji pod kojom su digitalni objekti pohranjeni.
 2. Dozvoljava se indeksiranje cjelovitih tekstova, ali ne i njihovo posluživanje i posluživanje njihovih dijelova osim ako licencijom to nije dozvoljeno.

Politika sadržaja

 1. Ovo je institucijski repozitorij.
 2. Repozitorij trenutno sadrži sljedeće vrste objekata:
  • Ostale vrste dokumenata
  • Knjiga
 3. Obuhvaćena predmetna područja znanosti:
  • Društvene znanosti
 4. Objekti su pojedinačno opisani vrstom inačice i datumom, statusom recenzije i statusom objavljivanja.
 5. Glavni jezici: hrvatski, engleski.

Politika pohrane

 1. Zapise mogu pohraniti zaposlenici i suradnici te osobe koje oni ovlaste.
 2. U repozitorij se pohranjuju objekti nastali kao rezultat rada autora na ustanovi.
 3. Ispravnost i autentičnost sadržaja koji se pohranjuju odgovornost su osobe koja pohranjuje.
 4. Metapodaci i datoteke koje se pohranjuju prolaze provjeru od strane urednika repozitorija.
 5. Urednik repozitorija provjerava imaju li autor ili onaj koji pohranjuje sadržaje ovlasti za pohranu sadržaja, odgovaraju li sadržaji obuhvatu repozitorija, jesu li sadržaji u odgovarajućem obliku i formatu te uklanja neželjene sadržaje.
 6. Sadržaji se mogu pohraniti u bilo kojem trenutku, ali neće biti javno vidljivi dok ne istekne razdoblje embarga izdavača ili financijera.
 7. Svako kršenje autorskih prava u potpunosti je odgovornost autora / pohranitelja objekta.
 8. Ako repozitorij zaprimi dokaz o kršenju autorskih prava, sporni sadržaji će odmah biti uklonjeni.

Politika očuvanja

 1. Zapisi će biti pohranjeni na neodređeno vrijeme.
 2. Repozitorij će nastojati osigurati stalnu čitljivost i dostupnost.
 3. Gdje je moguće, zapisi će se po potrebi migrirati u nove formate.
 4. Repozitorij može surađivati s vanjskim suradnicima u svrhu konverzije ili migracije datotečnih formata, razvoja i implementacije programskih emulacija za stare datotečne oblike i/ili očuvanje zapisa metapodataka.
 5. Uz nadograđene datotečne formate zadržava se i izvorna datoteka.
 6. Možda neće biti moguće osigurati čitljivost neuobičajenih datotečnih formata.
 7. Repozitorij redovito radi sigurnosne kopije datoteka prema trenutno najboljoj praksi.
 8. Pohranjeni zapisi neće se bez opravdanog razloga uklanjati iz repozitorija.
 9. Prihvatljivi razlozi za povlačenje:
  1. Dokazano kršenje autorskih prava ili plagiranje
  2. Pravni zahtjevi i dokazani prekršaji
  3. Nacionalna sigurnost
  4. IT sigurnost
  5. Duplicirani objekti
 10. Uklonjeni zapisi ne brišu se u potpunosti, već se uklanjaju iz javnog prikaza.
 11. Identifikatori/URL-ovi uklonjenih zapisa zadržavaju se neograničeno.
 12. Metapodaci uklonjenih zapisa neće biti pretraživi.
 13. URL-ovi će i dalje prikazivati citate uklonjenih zapisa kako bi se izbjegle prekinute poveznice i zadržala povijest zapisa.
 14. Sve izmjene na pohranjenim zapisima će biti zabilježene.
 15. Ukoliko je potrebno, popisi Errata i Corrigenda mogu biti uključeni u izvorni zapis.
 16. Ako je potrebno, može se pohraniti ažurirana inačica zapisa.
 17. U slučaju zatvaranja repozitorija, sadržaj repozitorija bit će prenesen u drugi odgovarajući arhiv.