Paginacija

Brendiranje Vukovarsko-srijemske županije kao prepoznatljive turističke destinacije
Brendiranje Vukovarsko-srijemske županije kao prepoznatljive turističke destinacije
Snježana Boranić-Živoder
Sanda Čorak
Zoran Klarić
Brendiranje grada Vinkovaca kao poželjne turističke destinacije
Brendiranje grada Vinkovaca kao poželjne turističke destinacije
Snježana Boranić-Živoder
Katarina Miličević
Sanda Čorak
CROSTO : Ocjena održivih praksi iz područja turizma na razini postojećeg sustava TZ-a i uspostava mreže destinacija uključenih u praćenje održivosti turizma
CROSTO : Ocjena održivih praksi iz područja turizma na razini postojećeg sustava TZ-a i uspostava mreže destinacija uključenih u praćenje održivosti turizma
Izidora Marković Vukadin
Zrinka Marušić
Neda Telišman Košuta
Damir Krešić
Ivo Beroš
Sara Melkić
Martina Ambrušec
Lidija Nujić
CROSTO : razvoj, mjerenje i praćenje pokazatelja održivosti turizma na regionalnoj i lokalnoj razini
CROSTO : razvoj, mjerenje i praćenje pokazatelja održivosti turizma na regionalnoj i lokalnoj razini
Izidora Marković Vukadin
Zrinka Marušić
Neda Telišman Košuta
Hrvoje Carić
Ivan Kožić
Damir Krešić
CulTourAIR Group 1 : final report.
CulTourAIR Group 1 : final report.
Renata Tomljenović
Zrinka Marušić
CulTourAIR Group 3 : final report.
CulTourAIR Group 3 : final report.
Zrinka Marušić
Jelena Kljaić

Paginacija