Paginacija

Carić, Hrvoje, Ivandić, Neven, Telišman Košuta, Neda, Turk, Sanja
Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Mali Lošinj
Telišman Košuta, Neda, Ivandić, Neven, Marušić, Zrinka
Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Novalja
Klarić, Zoran, Marušić, Zrinka, Marković Vukadin, Izidora, Beroš, Ivo
Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom grada Dubrovnika : konačno izvješće
Klarić, Zoran, Boranić-Živoder, Snježana, Kranjčević, Jasenka
Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom na području Šibensko-kninske županije
Krasić, Davor, Gatti, Petra, Horak, Siniša, Krešić, Damir, Kunst, Ivo
Studija opravdanosti uvođenja turističke autobusne linije u Zagrebu.
Krasić, Davor, Lanović, Zdenko, Novačko, Luka, Rehlicki, Kazimir, Babojelić, Karlo, God, Nikola
Studija optimalizacije prometnih tokova na cestovnoj mreži Grada Zagreba
Carić, Hrvoje, Milojević, Dubravko, Kos, Goran, Kranjčević, Jasenka
Studija predizvodljivosti za određivanje lokacije kongresnog centra Zagreb
Kranjčević, Jasenka, Klarić, Zoran, Carić, Hrvoje, Tomljenović, Renata, Milojević, Dubravko
Studija prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina
Klarić, Zoran, Horak, Siniša, Marušić, Zrinka, Milojević, Dubravko, Tomljenović, Renata, Dukić, Larisa, Carić, Hrvoje, Knapić, Lana
Studija prihvatnih kapaciteta turizma na području Splitsko-dalmatinske županije
Kožić, Ivan, Kunst, Ivo
Studija produženja turističke sezone grada Poreča - Parenzo
Kušen, Eduard, Mikačić, Vesna, Hitrec, Tomislav, Klarić, Zoran, Andrijašević, Senka
Studija prostornog razvitka turizma u Republici Hrvatskoj ~ I faza. preliminarne ocjene stanja, privremene smjernice i mjere i program rada za II fazu.
Končar, Milan, Marković, Srđan
Studija razvitka i unaprijeđenja turizma i ugostiteljstva na području općine Susedgrad

Paginacija