Marušić, Zrinka, Čorak, Sanda, Ivandič, Neven, Beroš, Ivo, Ambrušec, Martina
Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj: TOMAS Hrvatska 2019