Paginacija

Strateški plan razvoja turizma Grada Omiša 2020.-2030.
Strateški plan razvoja turizma Grada Omiša 2020.-2030.
Renata Tomljenović
Snježana Boranić-Živoder
Ives Vodanović Lukić
Strateški plan razvoja turizma destinacije Ludbreg
Strateški plan razvoja turizma destinacije Ludbreg
Renata Tomljenović
Snježana Boranić-Živoder
Eduard Kušen
Strateški plan razvoja turizma destinacije Petrinja: završni prijedlog
Strateški plan razvoja turizma destinacije Petrinja: završni prijedlog
Renata Tomljenović
Snježana Boranić-Živoder
Eduard Kušen
Strateški plan razvoja turizma općine Kali 2015.-2020.
Strateški plan razvoja turizma općine Kali 2015.-2020.
Neda Telišman Košuta
Neven Ivandić
Studija dugoročnog razvoja luke Poreč
Studija dugoročnog razvoja luke Poreč
Davor Krasić
Petra Gatti
Siniša Horak
Eduard Kušen
Komadina, Pavao
Robert Mohović
Đani Mohović
Igor Rudan
Studija održivog razvoja kruzing turizma u Hrvatskoj
Studija održivog razvoja kruzing turizma u Hrvatskoj
Siniša Horak
Zrinka Marušić
Davor Krasić
Renata Tomljenović
Eduard Kušen
Neda Telišman Košuta
Hrvoje Carić
Blanka Kesić
Pavao Komadina
Alen Jugović
Igor Rudan
Edvard Tijan
Studija održivog razvoja turističkih krstarenja Dunavom u Hrvatskoj
Studija održivog razvoja turističkih krstarenja Dunavom u Hrvatskoj
Siniša Horak
Zrinka Marušić
Hrvoje Carić
Ivan Sever
Neda Telišman Košuta

Paginacija